Nové - Ženské kruhy a ženská mysteria - článek

07.02.2010 00:13

Kdysi v dávných dobách se ženy scházely na určitých místech, vytvářely společenství, sdílely spolu svoji ženskost, vzájemně se podporovaly, vyzývaly bohyně, přinášely jim oběti a dary, prováděly rituály, tancem a zpěvem společně oslavovaly různé svátky a významné životní předěly. Starší ženy předávaly mladším své zkušenosti, učily a podporovaly je v důležitých životních meznících, jako třeba dospívání, sňatky, těhotenství, narození dítěte, přechod a nakonec také odchod ze života. To všechno byly události, kdy se kruh žen stával oporou...čtěte ZDE