Mosty světla - Mistrovská brána 11:11

06.11.2010 22:14

Stale přicházejí další a další duše blíž ke světlu. Vracíme se Domů...

Všichni jsme nádhernými bytostmi světla a lásky, jde jen o to, abychom si to uvědomili a naučili se tuto skutečnost ŽÍT.