Aktivační brána 11:11:11

23.10.2011 22:05

            Srdečně zveme k setkání na Vyšehradě

          Aktivační brána 11:11:11

 

                         

 

Blíží se otevření nejsilnější energetické brány tohoto roku 11/11/11. Tato brána otevře další průchody do vyšších dimenzí a aktivuje mnoho energetických míst po celé planetě. V tento den se také odemkne časový zámek, který aktivuje další z devíti velkých Atlantských krystalů.

Příliv světla přicházející touto branou na Zemi přinese velmi výrazné energetické změny. Trojitá vibrace mistrovského čísla 11 spustí celou řadu energetických procesů.  Na příliv energie přicházející touto branou čekalo lidstvo dlouhá tisíciletí. Mistrovské duše inkarnované zde na Zemi pod vibracemi čísel 11, 22 a 33 byly během tohoto života i během minulých inkarnací připravovány pro svůj úkol - udržet energii přicházející branou a pomoci jí stabilizovat a ukotvit v těle planety Země a hlavně v jejím srdci.

Tento den se po celé planetě budou za tímto účelem setkávat a spojovat skupiny lidí. Každý z nás se může svou účastí a vědomým zapojením aktivně podílet na procesu vzestupu a transfomace a tím podpořit i svůj vlastní tranformační proces. Záleží na nás všech, co si společně vytvoříme.

Můžete se připojit k setkání v Praze na Vyšehradě. Na tomto energeticky silném a významném místě se v tento den sejdeme, abychom se opět spojili v srdcích.

 

Setkání bude probíhat ve dvou částech, tak abychom se co nejlépe naladili na energie přicházející branou 11/11/11 a umožnili maximální účinnost této energetické vlny. Můžete se zúčastnit obou nebo jen jedné části, tak jak to budete cítit.

První část bude probíhat od 11 hodin do 14 hodin. Během ní se připojíme k celosvětové aktivaci Tichých strážců, což je proces vedený vizionářkou Solarou z posvátného údolí v Peru. Propojíme se s ostatními ukotvovacími skupinami a naladíme se na energie bran 11:11. Více informací můžete najít zde: https://www.nvisible.com/Czech/11-11-11cz.html

Druhá část bude probíhat ve večerních hodinách od 18 do 21 hodin. Tato část bude energeticky odlišná od první části. V této části budeme mít možnost se propojit s Atlantskými krystaly a naladit se na již plně otevřenou Aktivační bránu 11/11/11.

 

Místo setkání: Praha - Vyšehrad, budova Starého Purkrabství 

 

Na setkání s vámi se těší Mirka Petrovičová s přáteli

 

 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Další informace a přihlášení na e-mailu: m.petrovicova@seznam.cz. Uveďte, které části se zúčastníte nebo zda se zúčastníte obou.

 

Účastnický poplatek  na pokrytí pronájmu a organizačních nákladů je potřeba zaplatit do 5. 11. na účet č.:  2201075083/0800, VS - číslo vašeho mobilního telefonu. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Účastnický poplatek za každou část činí 300,- Kč. Při účasti na obou částech je účastnický poplatek za zvýhodněnou cenu 500,- Kč.

 

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888